Mr. Probz in gelijk gesteld in kort geding tegen Sony Music

Mr. Probz vs. Sony Music

Amsterdam – Dennis Stehr (artiestennaam Mr. Probz) en zijn platenlabel Left Lane Recordings, een handelsnaam van Left Lane B.V., zijn gisteren in het gelijk gesteld in een kort geding dat zij hadden aangespannen tegen Sony Music.

Uitspraak Mr. Probz vs. Sony Music

De Rechtbank in Amsterdam heeft bepaald dat Sony Music is tekortgeschoten in de nakoming van haar contractuele verplichtingen met betrekking tot licentieovereenkomsten die Mr. Probz en zijn vennootschap Left Lane B.V. in 2013 en 2014 met Sony Music en Ultra Records waren aangegaan voor de exploitatie van zijn muziek. Sony Music dient de exploitatie zo snel mogelijk te beëindigen. Het betreft onder andere het nummer ‘Waves’ van Mr. Probz en de ‘Waves-Remix’ (van Robin Schulz) waarvan het label van Mr. Probz de rechten bezit. Het gevolg van de uitspraak is dat Mr. Probz de exploitatie van zijn muziek weer volledig in eigen handen krijgt.

De rechtbank stelde dat Sony Music tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen door o.a. het niet juist, niet inzichtelijk en niet tijdig verrichten en doorbetalen van de verschuldigde royalty’s aan Mr. Probz. Tevens heeft Sony Music onvoldoende inzage verschaft in belangrijke brongegevens (‘at source’) van buitenlandse Sony filialen. Mr. Probz mocht daarom eerder dit jaar de overeenkomsten met Sony Music en Ultra Records buitengerechtelijk ontbinden.

Verweer

Sony Music had als verweer aangedragen dat zij geen zeggenschap heeft over haar buitenlandse Sony filialen en hooguit om informatie kan vragen. Bovendien stelde Sony Music dat zij opgaven en betalingen van buitenlandse filialen niet hoeft te verifiëren en pas hoeft door te betalen zodra Sony Music het geld daadwerkelijk van deze filialen ontvangt. De rechter heeft echter geoordeeld dat zorgen voor een juiste en volledige afrekening en tijdige doorbetaling van wereldwijde royalties een eigen kernverplichting van Sony Music is en dat Sony Music door dat na te laten toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming.

Fouten Sony Music

Left Lane Recordings en Mr. Probz zijn zeer verheugd over de uitspraak van de rechter. Mr. Probz:  “Ik dacht al die jaren dat het aan mij lag, maar nu bevestigt de rechter dat Sony Music toch fouten heeft gemaakt. Deze uitspraak geeft aan dat een platenmaatschappij die een wereldwijde licentie van een artiest wenst te ontvangen, ook de verplichting heeft de inkomsten wereldwijd te kunnen onderbouwen en een eigen actieve verplichting heeft om die inkomsten inzichtelijk te maken, te controleren en tijdig af te rekenen.”

English version available here

Menu